Revista Mexicana de Biodiversidad Impact Factor

Journal Abbreviation: REV MEX BIODIVERS

Journal ISSN: 1870-509X, 1870-3453, 1870-5081

Latest Impact Factor: 0.449

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2013/2014 0.449 140 387
2012 0.389 139 292
2011 0.29 133 194
2010 0.579 93 138
2009 0.375 90 79
2008 0.213 24 39