Microfluidics and Nanofluidics

Journal Abbreviation: MICROFLUID NANOFLUID
Journal ISSN: 1613-4982

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 2.529 91 5865
2019 - 2.489 135 5457
2018 - 2.437 145 5196
2017 - 2.384 180 5217
2016 - 2.344 168 4536
2015 - 2.537 256 4089
2014 - 2.528 200 3441
2013 - 2.665 169 3231
2012 - 3.218 176 3065
2011 - 3.371 200 2421
2010 - 3.504 186 1765