Postepy Mikrobiologii

Journal Abbreviation: POSTEP MIKROBIOL
Journal ISSN: 0079-4252

About Postepy Mikrobiologii

    Postępy Mikrobiologii są kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pismo powstało w 1961 roku, początkowo wydawane pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od roku 1989 stało się organem ZG PTM. Realizuje ono zasadnicze cele Towarzystwa tj. propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych, popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa
Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 0.8 - 269
2021 1.106 - 215
2020 0.294 0 139
2019 0.263 0 135
2018 0.298 34 126
2017 0.354 42 118
2016 0.311 42 114
2015 0.236 40 93
2014 0.286 34 79
2013 0.271 38 73
2012 0.207 32 60
2011 0.151 27 67
2010 0.145 31 47