Annals of The Rheumatic Diseases

Journal Abbreviation: ANN RHEUM DIS
Journal ISSN: 0003-4967

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 19.103 180 58006
2019 - 16.102 192 45865
2018 - 14.299 225 44754
2017 - 12.350 274 41994
2016 - 12.811 294 39185
2015 - 12.384 311 35393
2014 - 10.377 303 33400
2013 - 9.270 309 29337
2012 - 9.111 325 27020
2011 - 8.727 364 24321
2010 - 9.082 386 22172