Ceskoslovenska Psychologie

Journal Abbreviation: CESK PSYCHOL
Journal ISSN: 0009-062X

About Ceskoslovenska Psychologie

    Časopis Československá psychologie otiskuje původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté práce, z oblasti psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Pozitivně recenzované a redakční radou přijaté práce jsou zařazeny do příslušných rubrik (např. teoretické studie, výzkumné studie, přehledové studie, metodická sdělení, předběžná sdělení, diskuse, úvahy, příspěvky z jednotlivých oblastí praxe (např. z klinické praxe, zprávy, recenze).
Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2019/2020 - 0.478 55 198
2018 - 0.333 49 163
2017 - 0.193 41 136
2016 - 0.242 58 174
2015 - 0.236 51 135
2014 - 0.239 44 125
2013 - 0.292 45 136
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -