Ceskoslovenska Psychologie

Journal Abbreviation: CESK PSYCHOL
Journal ISSN: 0009-062X

About Ceskoslovenska Psychologie

    Časopis Československá psychologie otiskuje původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté práce, z oblasti psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Pozitivně recenzované a redakční radou přijaté práce jsou zařazeny do příslušných rubrik (např. teoretické studie, výzkumné studie, přehledové studie, metodická sdělení, předběžná sdělení, diskuse, úvahy, příspěvky z jednotlivých oblastí praxe (např. z klinické praxe, zprávy, recenze).
Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 0.4 - 206
2021 0.252 - 221
2020 0.471 48 202
2019 0.478 55 198
2018 0.333 49 163
2017 0.193 41 136
2016 0.242 58 174
2015 0.236 51 135
2014 0.239 44 125
2013 0.292 45 136
2012 - -
2011 - -
2010 - -