Internasjonal Politikk

Journal Abbreviation: INT POLIT-OSLO
Journal ISSN: 0020-577X

About Internasjonal Politikk

    Fagartiklene i dette nummeret illustrerer på fin måte bredden i fagfeltet internasjonal politikk. Øystein Jensens artikkel om kontinentalsokkelens avgrensning i nord tar opp et helt sentralt emne i den dagsaktuelle norske utenrikspolitikken, norsk nordområdepolitikk. Koblingen mellom folkerett og naturressurser finner vi enda klarere uttrykt i Hans Morten Haugens artikkel, selv om det geografiske nedslagsfeltet her er Vest-Sahara, ikke Norge. I sin artikkel om Malteserordenen som ikke-territoriell politisk aktør presenterer Douglas Brommesson en empirisk inngang til debattene om "den nye middelalderen". Samlet illustrerer disse tre artiklene hvordan analyser som tangerer fag som historie og folkerett gir nye perspektiver til fagfeltet internasjonal politikk.
Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 0.264 33 54
2019 - 0.209 32 47
2018 - 0.415 21 59
2017 - 0.033 16 25
2016 - 0.016 0 7
2015 - 0.014 21 12
2014 - 0.056 33 9
2013 - 0.074 37 30
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -

You may also be interested in the following journals

No related journals.