Moravian Geographical Reports

Journal Abbreviation: MORAV GEOGR REP
Journal ISSN: 1210-8812

About Moravian Geographical Reports

    Moravian Geographical Reports je mezinárodní časopis, publikovaný v anglickém jazyce od roku 1993 Ústavem geoniky Akademie věd ČR. Publikuje příspěvky geografů a odborníků příbuzných disciplin včetně geověd a geoekologie, které mají výraznou regionální orientaci. Základní otázku, před níž stojí v současné době tito odborníci, lze položit následovně: „Jaká je úloha regionů a lokalit v globalizované společnosti, daném geografickém měřítku a jak ji můžeme hodnotit?“
Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2018/2019 - 1.870 24 287
2017 - 1.435 24 227
2016 - 2.149 17 242
2015 - 1.093 24 111
2014 - 0.872 23 80
2013 - 0.341 20 43
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -

You may also be interested in the following journals

No related journals.