Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review

Journal Abbreviation: SOCIOL CAS
Journal ISSN: 0038-0288

About Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review

    Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumů.
Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 0.588 28 367
2019 - 0.412 26 365
2018 - 0.554 25 344
2017 - 0.432 26 278
2016 - 0.143 33 195
2015 - 0.262 35 205
2014 - 0.681 28 307
2013 - 0.563 33 160
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -