Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review

Journal Abbreviation: SOCIOL CAS
Journal ISSN: 0038-0288

About Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review

    Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumů.
Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2023 (2024 update) 0.4 - -
2022 - -
2021 0.481 - 392
2020 0.588 28 367
2019 0.412 26 365
2018 0.554 25 344
2017 0.432 26 278
2016 0.143 33 195
2015 0.262 35 205
2014 0.681 28 307
2013 0.563 33 160
2012 - -
2011 - -
2010 - -