Aquatic Living Resources

Journal Abbreviation: AQUAT LIVING RESOUR
Journal ISSN: 0990-7440

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 1.885 25 1817
2019 - 1.026 24 1504
2018 - 0.864 37 1543
2017 - 0.525 39 1406
2016 - 0.448 27 1597
2015 - 1.327 6 1493
2014 - 1.014 16 1400
2013 - 0.919 39 1402
2012 - 1.071 31 1389
2011 - 1.152 43 1292
2010 - 1.062 41 1314