Biochemia Medica

Journal Abbreviation: BIOCHEM MEDICA
Journal ISSN: 1330-0962

About Biochemia Medica

    Biochemia Medica, službeni časopis Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, donosi novosti iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine, te obuhvaća slijedeće kategorije: opća medicinska biokemija, hematologija i koagulacija, molekularna dijagnostika, imunologija, analitička toksikologija, neurobiokemija, endokrinologija, analitičke metode, organizacija laboratorija, informatizacija i automatizacija, kontrola kvalitete i laboratorijska medicina temeljena na dokazima, te razvoj i evaluacija novih laboratorijskih metoda i tehnologija. Časopis je dvojezičan i sadrži članke na hrvatskom i engleskom jeziku.
Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2017/2018 - 3.653 63 1307
2016 - 2.934 46 873
2015 - 3.051 49 571
2014 - 2.667 42 375
2013 - 2.400 37 399
2012 - 1.873 35 237
2011 - 1.343 40 228
2010 - 1.085 39 292