Etikk i Praksis

Journal Abbreviation: ETIKK PRAKSIS
Journal ISSN: 1890-3991

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2019/2020 - 0.308 12 60
2018 - 0.296 13 44
2017 - 0.192 13 35
2016 - 0.087 14 25
2015 - 0.682 12 20
2014 - - -
2013 - 0.095 11 6
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -