International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

Journal Abbreviation: INT J OCCUP MED ENV
Journal ISSN: 1232-1087

About International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

    Czasopismo ukazuje się od 1988 r. Powstało z inicjatywy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Publikowane są w nim prace z dziedziny patologii zawodowej, higieny, fizjologii i psychologii pracy wraz z toksykologią przemysłową oraz aspektami ochrony środowiska.
Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 2.0 - 1992
2021 1.828 - 2042
2020 1.843 61 1890
2019 1.541 61 1521
2018 1.314 60 1295
2017 1.367 73 1217
2016 0.930 80 923
2015 0.780 87 774
2014 0.695 98 713
2013 1.094 88 600
2012 1.305 53 529
2011 1.227 43 397
2010 1.057 39 403

You may also be interested in the following journals

No related journals.