Zhurnal Nevrologii I Psikhiatrii Imeni S S Korsakova

Journal Abbreviation: ZH NEVROL PSIKHIATR
Journal ISSN: 1997-7298

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2018/2019 - - -
2017 - - -
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
2013 - 0.046 331 128
2012 - 0.062 299 193
2011 - 0.122 244 287
2010 - 0.135 296 324