Animal Biodiversity and Conservation

Journal Abbreviation: ANIM BIODIV CONSERV
Journal ISSN: 1578-665X

About Animal Biodiversity and Conservation

    Animal Biodiversity and Conservation (ISSN 1578-665X) és una revista internacional, majoritàriament publicada en anglès, dedicada a l"estudi de l"ecologia, la conservació i la biodiversitat animal.
Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2023 (2024 update) 1.0 - -
2022 0.9 - 549
2021 1.069 - 573
2020 1.000 27 530
2019 0.867 31 462
2018 0.792 28 409
2017 0.891 24 398
2016 0.532 24 370
2015 0.489 22 344
2014 0.590 25 233
2013 0.519 20 188
2012 0.196 41 137
2011 - -
2010 - -