Animal Biodiversity and Conservation

Journal Abbreviation: ANIM BIODIV CONSERV
Journal ISSN: 1578-665X

About Animal Biodiversity and Conservation

    Animal Biodiversity and Conservation (ISSN 1578-665X) és una revista internacional, majoritàriament publicada en anglès, dedicada a l"estudi de l"ecologia, la conservació i la biodiversitat animal.
Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2018/2019 - 0.792 28 409
2017 - 0.891 24 398
2016 - 0.532 24 370
2015 - 0.489 22 344
2014 - 0.590 25 233
2013 - 0.519 20 188
2012 - 0.196 41 137
2011 - - -
2010 - - -