Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy

Journal Abbreviation: BRATISL MED J
Journal ISSN: 0006-9248

About Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy

    Sledovanie časopisu v online forme v poslednom roku dosahuje v priemere 600 - 1000 návštev každý mesiac. <br/><br/>V tomto medzinárodnom časopise sú všetky práce publikované až po posúdení rukopisov najmenej dvoma nezávislými recenzentmi. Ide o práce autorov z celého sveta. Ustálená forma časopisu a jeho obsah sú príťažlivé pre široký okruh záujemcov. Široká informovanosť a dostupnosť veľmi pozitívne ovplyvňuje vedeckú úroveň a komunikatívnosť pracovísk a pracovníkov v oblasti biologicko-lekárskych vied.
Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2018/2019 - 0.859 137 1066
2017 - 0.678 133 967
2016 - 0.667 129 902
2015 - 0.454 141 728
2014 - 0.439 147 620
2013 - 0.446 146 586
2012 - 0.472 159 554
2011 - 0.403 148 446
2010 - 0.345 140 371