Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy

Journal Abbreviation: BRATISL MED J
Journal ISSN: 0006-9248

About Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy

    Sledovanie časopisu v online forme v poslednom roku dosahuje v priemere 600 - 1000 návštev každý mesiac. <br/><br/>V tomto medzinárodnom časopise sú všetky práce publikované až po posúdení rukopisov najmenej dvoma nezávislými recenzentmi. Ide o práce autorov z celého sveta. Ustálená forma časopisu a jeho obsah sú príťažlivé pre široký okruh záujemcov. Široká informovanosť a dostupnosť veľmi pozitívne ovplyvňuje vedeckú úroveň a komunikatívnosť pracovísk a pracovníkov v oblasti biologicko-lekárskych vied.
Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 1.5 - 2012
2021 1.564 - 2070
2020 1.278 140 1840
2019 1.200 150 1251
2018 0.859 137 1066
2017 0.678 133 967
2016 0.667 129 902
2015 0.454 141 728
2014 0.439 147 620
2013 0.446 146 586
2012 0.472 159 554
2011 0.403 148 446
2010 0.345 140 371